Yara hovedkontor

Oppdragsgiver

Leithe & Christiansen AS

Tidsrom

2012 – 2016

Tjenester

Detaljprosjektering

Prosjektet omfatter for Electronova detaljprosjektering og utarbeidelse av arbeidstegninger for EL-anleggene og heiser.

Den elektriske planleggingen omfatter elektro- og teleanlegg for kontor, møterom, auditorium, tv-studio, parkering, m.m.