Fokus på høy kvalitet, optimal gjennomføring og funksjonalitet gjør at vi behersker både krevende og høyt profilerte
prosjekter.

Vi har erfaring med byggherrestyrte entrepriser, totalentrepriser, generalentrepriser og andre typer
kontraktsformer.
Vi utfører også tilstandsvurderinger, oppfølgning, ENØK-tiltak mm.

Vi kan blant annet ta på oss følgende arbeider innfor næringsbygg/bygg:

3D-modellering

Beregning

EKOM

Automasjon

Nød- og sikkerhetsanlegg

Industri

Prosjekter