Holtet Base

Oppdragsgiver

Sporveien AS

Tidsrom

2016 – 2020

Tjenester

Planlegging og oppfølgning gjennom forfase, detaljplan og bygging

Oslo kommune vedtok kjøp av 87 nye trikker. Trikkeanskaffelsen medførte et behov for oppgradering av Holtet Base. Det har blitt utviklet en ny struktur for mottak og drift av nye trikker, i tillegg til anlegg for vedlikehold av trikkens infrastruktur. Basen har også blitt utviklet for å håndtere nye spor på området. Det har blitt gjennomført opprustninger av flere bygninger på basen. Prosjektet bestod av vognhall, bilhall/verksted, tekniske rom, likeretterstasjon, kontorer, garderober og kantine.
Electronova prosjekterte og 3D-modellerte elektro og tele i vognhaller med tilhørende servicefunksjoner.