Electronova har siden oppstart deltatt i utviklingen av verktøy for å optimalisere prosjekteringen, oppfølgningen og driften av elektrotekniske anlegg. Det jobbes med utvikling av nye og avanserte modelleringsverktøy for å informasjonsberike objekter. Dette for å tilfredsstille nye krav fra byggherrer til leveranser.
Electronova har også utarbeidet flere utviklingsrapporter og notater for nye tekniske løsninger samt deltatt i utviklingen av disse verktøyene:

-Lysmåling og kontrollmålinger
-Sammenligningsrapport for automatisk hendelsesdetektering
-Nedbetalingstid og effektberegninger solceller samt solstudier av fasader og anlegg
-Bærekraftsanalyser