For å nå dette målet er Electronova kontinuerlig på utkikk etter dyktige medarbeidere innen følgende fagfelt:

Siviling./Ingeniør til prosjektering av automasjonsanlegg innenfor trafikkanlegg og næringsbygg. Erfaring fra rådgivende ingeniørfirma vil være en fordel, men nyutdannede vil også bli vurdert.

Siviling./Ingeniør ønskes til prosjektering og oppfølging av elkraft, elektroteknikk og belysningsanlegg for samferdselsprosjekter og næringsbygg. Søkere med erfaring fra rådgivende ingeniørfirma eller fra el-entreprenør vil bli foretrukket, men nyutdannede med erfaring som elektromontør vil også bli vurdert.

Til prosjektering av automasjon/el-anlegg søker vi dyktige og læringsvillige søkere, med erfaring i prosjektering med BIM med IFC leveranse (hhv. Revit, Autocad, grashopper/Rhino). Søker med erfaring og interesse for 3D- modellering/simulering og programmering oppfordres spesielt til å søke.

Electronova har som tradisjon å bruke studenter fra universitet/høgskole til å hjelpe med pågående prosjekter i sommerferien.
Studentene får alle verktøy tilgjengelig for prosjektering som bidrar til praktisk forståelse av fagfeltet og gir dem et innblikk i store tverrfaglige prosjekter.

Studenter får:
– Innføring i prosjekteringsverktøy
– Befaring av pågående prosjekter med sommerstudenter fra hele nettverket
– Innblikk i det «daglige» arbeidet
– Arbeide med dyktige kollegaer

For alle stillingene er  kjennskap til BIM verktøy nødvendig

Electronova AS tilbyr gode muligheter for personlig utvikling. Ring gjerne Trond Einar Kristiansen på tlf. +47 928 33 761 eller Anne Gloria Andresen på tlf. +47 918 88 586 for mer informasjon.

Søknad kan sendes som e-post til aga@electronova.no eller med ordinær post – se adresse på kontaktsiden