Electronova, sammen med nettverket, har etablert seg som et av de ledende fagmiljøer innen området samferdselsanlegg.

Vi har god erfaring med forstudie, reguleringsplan og byggeplan samt utarbeidelse av innkjøpsgrunnlag, kostnadsoverslag og tredje parts verifikasjon for elektrotekniske anlegg.

Vi kan blant annet ta på oss følgende arbeider innenfor samferdselsanlegg:

3D-modellering

Kortslutningsberegninger

Belysningsplaner

Styring, regulering og overvåkning

EKOM-planlegging

Ventilasjonsberegninger

Prosjekter

Stasjoner og baser