Tekniske anlegg i tunnel

Moderne trafikkstyring er ikke tenkelig uten tilgang på strøm, mye strøm – og i tunneler er det mye elektronikk som må være på plass for at sikkerheten skal være optimal.
Electronova har sammen med Omega Holtan for SVV laget en film som viser noe av det tekniske anlegge i en tunnel.

Animasjonsfilm av teknisk anlegge i tunnel