Grefsen Base

Oppdragsgiver

Sporveien AS

Tidsrom

2016 – 2020

Tjenester

Planlegging og oppfølgning gjennom forfase, detaljplan og bygging

Oslo kommune vedtok kjøp av 87 nye trikker. Trikkeanskaffelsen medførte et behov for større verkstedlokaler og plass til parkering. Sporveiens base på Grefsen ble derfor utvidet og oppgradert for å kunne ta imot de nye trikkene. Som underleverandør til Aas-Jakobsen har Electronova bistått Sporveien i planleggingsfasen med detaljprosjektering av byggets elektrotekniske installasjoner for de oppgraderte områder. Oppdraget inkluderte også rehabilitering av vaskehall med ny trikkevaskemaskin. Oppdraget omfattet også utskifting av belysningsanlegget i selve vognhallen.