Majorstuen T-banestasjon

Oppdragsgiver

Sporveien AS

Tidsrom

2021 – 2028

Tjenester

Anbudsbeskrivelse, detaljprosjektering og oppfølging

Eksisterende Majorstuen stasjon er en av de mest sentrale brikkene i dagens T-banesystem. Ombygging av denne vil kreve grundig planlegging for ikke å påvirke trafikk på eksisterende baner mer enn høyst nødvendig. Det er mange grensesnitt mellom Fornebubanen, nytt signal- og sikringssystem, ny sentrumstunnel og eksisterende trafikk som skal ivaretas. Electronova, som underkonsulent av Dr. Ing. A. Aas‐Jakobsen, er en del av Team Major AS og skal bidra til å prosjektere det tekniske anlegget.

 

Illustrasjoner er laget av MDH Arkitekter (www.mdh.no)