Electronova har mange års erfaring med modellering av vei, bane og bygg. Sammen med nettverket er vi med på en revolusjon innen måten samferdselsanlegg modelleres i framtiden ved hjelp av parametriske verktøy og informasjonsberikende objekter.
Electronova har gode erfaringer med verktøy som Grasshopper, Rhino, Novapoint, Revit, AutoCAD, MagiCAD m.m. I tillegg jobbes det kontinuerlig med sømløs utveksling av data og informasjon.

Prosjekter

BIM dronning eufemia