Electronova har siden oppstart i 1996 fokusert på riktige elektrotekniske løsninger for samferdselsanlegg og næringsbygg.

Solid teoretisk og praktisk kompetanse og lang erfaring med planlegging og prosjektering gir oss muligheten til å jobbe med alle fasene i et prosjekt for samferdselsanlegg, næringsbygg og rehabiliteringsprosjekter.

Vi kan utføre tilstandsvurderinger, planlegging/prosjektering og oppfølgning.

Ved å ha høyt engasjement i prosjektene og fokus på åpenhet og samhandling, bidrar Electronova til den kvaliteten som prosjektene er tiltenkt.

Gjennom effektiv bruk av avanserte verktøy, får prosjekteringen et originalt og kvalitetsmessig innhold.

Vi er stolte av våre prosjekter, og viser gjerne frem våre referanser. Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon, bilder eller ytterligere referanser.