Kjernenettverket til Electronova består av selskapene Aas-Jakobsen, Vianova, Geovita og Grindaker.

I tillegg henter nettverket fagressurser fra blant annet Vianova Eureka AS, Vianova Trondheim AS, Vianova Kristiansand AS, Vianova TransIT AS, Trimble, BIM2Share AS, Selberg Arkitekter AS, Zenisk AS, Omega Engineering AS og Ingenia AS.

Aas-Jakobsen

Vianova

nettverk_geovita

ref_ingenia

Nettverket kjennetegnes av

Høy kompetanse
– Helhetskompetanse kombinert med spisskompetanse
– God kunnskap om våre oppdragsgivers kjernevirksomhet

Personorientering
– Kunne se behovet bak det formelle oppdraget
– Bistå oppdragsgiver med å lykkes i sitt arbeid
– Engasjement gjennom hele plan- og bygg prosessen

Åpenhet
– Forstå at uenighet og andres meninger bidrar til å utvikle helhetlige løsninger

Samhandling
– Oppdragsgiver som medprodusent, ikke bare som kontrollfaktor

Avansert teknologi
– Effektivitet, kvalitet og kreativitet gjennom bruk av moderne teknologi
– Nyskapende programvare og programutvikling

Eierskap
Selskapene Vianova AS, Dr.Ing. A. Aas-Jakobsen AS og Vianova Eureka AS er aksjonærer i Electronova AS

Alle selskaper inngår i en felles kompetanse- og ressursbase
Selskapene er eid av de ansatte, og det benyttes eierskap mellom selskapene for å forsterke relasjonene og samarbeidet.

Selskapene er kompletterende med hensyn til faglig kompetanse
For å utføre oppdragene våre ivaretar hvert selskap en del av den spisskompetansen som det er behov for