Equinor Fornebu

Oppdragsgiver

Moelven Elektro AS

Tidsrom

2010 – 2012

Tjenester

Byggeplan, anbudsgrunnlag og oppfølging i anleggsfasen

Electronova hadde totalansvaret for hovedkontoret til Equinor
med avanserte styre- og overvåkningssystemer
for lys, ventilasjon og øvrige tekniske anlegg.
Prosjektet omfattet utarbeidelse av løsninger og arbeidstegninger
for el/tele-anleggene for elektroentreprenøren og heisentreprenøren.
Den elektriske planleggingen omfattet elektro-, og teleanlegg
for kontorer, auditorier, møterom, kantine m.m.