Energistasjoner for St1 Norge

Oppdragsgiver

ST1 Norge AS

Tidsrom

2019 – 2022

Tjenester

Anbudsbeskrivelse, detaljprosjektering og oppfølging

ST1 sin visjon er å være ledende på produksjon og salg av CO₂-bevisst energi. Electronova har bidratt til St1 sin visjon ved å ha ansvaret for utarbeidelse av konkurransegrunnlag og arbeidstegninger for de elektriske anleggene med oppfølging mot elektroentreprenørene. De elektriske anleggene omfatter strømforsyning, styring og overvåkning av lysanlegg, bensintekniskeanlegg, bilvaskeanlegg m.m.

Siste prosjekter for St1:
Shell Klett
Shell Tvedestrand
Shell Brummendal E6
Shell Elverum