Rehabilitering av tunneler i Oslo

Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region øst

Tidsrom

2014 – 2020

Tjenester

Byggeplan, anbudsgrunnlag og oppfølging i anleggsfasen.

Tunnelene i Oslo utsettes for stor slitasje, og det er nå behov for en omfattende rehabilitering.
Dette sammenfaller med at det foreligger EU-krav om sikkerhetsgodkjenning i 2019. Prosjektet omfatter til sammen 9 tunneler i Oslo.
Electronova skal prosjektere alt av elektro- og teleteknisk anlegg, samt føringsveger, i tunnelene og tilhørende portalsoner.

  • Smestadtunnelen
  • Granfosstunnelen
  • Tåsentunnelen
  • Ekeberg- og Svartdaltunnelen (Operatunnelen)
  • Vålerengtunnelen
  • Festningstunnelen (Operatunnelen)
  • Vaterland- og Hammersborgtunnelen