Rehabilitering av Østensjøbanen

Oppdragsgiver

Sporveien AS

Tidsrom

2014 – 2016

Tjenester

Byggeplan, anbudsgrunnlag og oppfølging i anleggsfasen

Det etableres nye spor og skinnegang samt nye stasjonsplattformer. Stasjonene er gjenåpnet med ny belysning, nye leskur og informasjonselementer.

  • 5.9 km kjørevei skal fornyes
  • 10 000 meter strømskinner
  • Skøyenåsen likeretterstasjon fornyes

Electronova har hatt ansvaret for alt elektroteknisk og føringsveger