Kolsåsbanen

Oppdragsgiver

Sporveien AS

Tidsrom

2005 – 2015

Tjenester

Byggeplan, anbudsgrunnlag og oppfølging i anleggsfasen

Kolsåsbaneprosjektet strekker seg over 11,3 km fra Sørbyhaugen i øst (avgreining fra Røabanen) til Kolsås i vest og har bestått av mange entrepriser for utbyggingen.
Oppgradering til “metrostandard” betyr nytt banelegeme, nye tekniske anlegg og 13 nye universelt utformede stasjoner.
Banen gjenåpnet til Kolsås i 2014 etter 6 fortløpende delåpninger i perioden 2008-2014.