E6 Dovrebanen

Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region øst

Tidsrom

2011 – 2015

Tjenester

Byggeplan, anbudsgrunnlag og oppfølging i anleggsfasen

Prosjektet er delt i tre deler og består av 21,5 km motorveg, 16,75 km jernbane, 8 tunneler,
en bru og 19,9 km lokal veg.
Electronova prosjekterer tekniske anlegg i første del, som dekker ca. 6,3 kilometer firefelts E6 med midtdeler, og en tunnel på 630 m i hver kjørebane ved Korslund.
I tillegg har Electronova ansvar for styring, regulering og overvåkning gjennom hele strekningen.