Bekkestutunnelen

Oppdragsgiver

Aventi Installation/Viken Fylkes kommune

Tidsrom

2019 – 2021

Tjenester

Prosjektledelse, prosjektering og oppfølgning under bygging

Rehabilitering av Bekkestutunnelen var en totalentreprise med samspill. Electronova har vært hovedkonsulent for rehabiliteringen og kontraktspart ovenfor oppdragsgiver. Bekkestutunnelen tilfredsstilte ikke krav gitt tunnelsikkerhetsforskriften. Det eksiterende tekniske anlegget hadde nådd sin levetid og hadde behov for en rehabilitering. Det har blant annet blitt etablert nytt teknisk bygg og ny renseløsning samt komplett utskiftning av teknisk anlegg som kabelstiger, ventilatorer, belysning, fordelinger mm.

Film av Viken Fylkeskommune om arbeider i Bekkestutunnelen