E18 Vestkorridoren

Oppdragsgiver

Statens Vegvesen Region Øst

Tidsrom

2016 – 2030

Tjenester

Teknisk plan, reguleringsplan, konkurransegrunnlag og oppfølging under bygging

Strekningen Lysaker-Ramstadsletta er første deletappe av oppgraderingen av eksisterende E18 Vestkorridoren. Dette er et samarbeid med Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket.
Arbeidene består av belysning, ventilasjon og nødsystemer i tunneler, veibelysning for E18, lokal-, gang- og sykkelveier samt trafikkstyring og overvåkning. I tillegg omlegging av teknisk infrastruktur for alt fra ekom til høyspent regionalnett.

Animasjonsfilm av E18 Vestkorridoren inkludert Gjønnes
E18 Vestkorridoren E101 Tilbudskonferanse desember 2020