E18 Sydhavna

Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region øst

Tidsrom

2010 – 2015

Tjenester

Byggeplan, anbudsgrunnlag og oppfølging i anleggsfasen

Prosjektet i Sydhavna baserer seg på behovet for en ny adkomsttrasè til og fra Sydhavna fra E6.
Prosjektering av vegbelysning og spesiell belysning for kulvert. Generell planlegging av teknisk infrastruktur, trekkerøssystem for stamkabler, veglys for ulike etater.