E16 Sandvika – Wøyen

Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region øst

Tidsrom

2008 – 2019

Tjenester

Reguleringsplan, byggeplan, anbudsgrunnlag og oppfølging i anleggsfasen

Prosjektet er prioritert i Nasjonal transportplan 2010 – 2013. Dette er et samarbeid med Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket.
Strekningen fra Sandvika til Wøyen er på ca. 3,5 km og bygges som en firefelts motorveg, hvorav ca. 2 km er toløpstunnel.

Electronova har ansvar for føringsveier og elektrotekniske installasjoner i tunnel og dagsone inkludert omlegging av regionalnett. Utarbeidelse av separate anbudsdokumenter for tunnelbelysning og ventilasjon, samt hovedanbud elektro og hovedanbud SRO.

Prosjektfilm fra byggeplan E16 Sandvika- Wøyen