Dronning Maudsgate 1-3

Oppdragsgiver

Pecunia AS

Tidsrom

2016 – 2022

Tjenester

Anbudsbeskrivelse, detaljprosjektering og oppfølging

Dronning Mauds gate 1 – 3 er en av Oslos mest ettertraktede kontoradresser. Etter rehabiliteringen har eiendommen usedvanlige kvaliteter når det kommer til materialitet, fasiliteter og tilgjengelighet. Electronova har hatt ansvar for utarbeidelse av tegninger og modell for konkurransegrunnlag. Electronova har også bistått byggherren under hele byggeprosessen og oppføling mot elektroentreprenører.