Olav V gt. 5

Oppdragsgiver

Pecunia AS

Tidsrom

2019-2022

Tjenester

Anbudsbeskrivelse, detaljprosjektering og oppfølging

Olav V gt. 5 er et av Norges mest ettertraktede kontorbygg. Bygget har et areal på 11 150 m². Electronova har hatt ansvar for utarbeidelse av tegninger og modell for konkurransegrunnlag. Electronova har også bistått byggherren under hele byggeprosessen og oppføling mot elektroentreprenører.