Dronning Eufemias gate

Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region øst

Tidsrom

2010 – 2015

Tjenester

Byggeplan, anbudsgrunnlag og oppfølging i anleggsfasen.

tekst