Dronning Eufemias gate

Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region øst

Tidsrom

2010 – 2015

Tjenester

Byggeplan, anbudsgrunnlag og oppfølging i anleggsfasen

Prosjektet har fokusert på videre utvikling av bydelen Bjørvika. Hovedveinettet har blitt utviklet med fokus på kollektivtrafikk, myke trafikanter og universell utforming.
Prosjekteringen har bestått av vegbelysning og signalanlegg i tillegg til generell planlegging av teknisk infrastruktur og trekkerørssytemer. Det har blitt levert 3D for alle fag i tillegg til tegninger.