E18 Operatunnelen

Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region øst

Tidsrom

2003 – 2010

Tjenester

Byggeplan, innkjøpsgrunnlag, anbudsgrunnlag og oppfølging i anleggsfasen

tekst