Statoil Fornebu

Oppdragsgiver

Moelven Elektro AS

Tidsrom

2010 – 2012

Tjenester

Byggeplan, anbudsgrunnlag og oppfølging i anleggsfasen.

Electronova hadde totalansvaret for