E18 Operatunnelen

Avviks med blin og gule lys

Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region øst

Tidsrom

2003 – 2010

Tjenester

Byggeplan, innkjøpsgrunnlag, anbudsgrunnlag og oppfølging i anleggsfasen.

tekst