AID, teknologisammenligning

Oppdragsgiver

Statens Vegvesen

Tidsrom

2013

Tjenester

Utarbeidelse av rapport

Electronova, sammen med Vianova PT og Vianova Eureka, utarbeidet en rapport for sammenligning av forskjellige deteksjonsmetoder for automatisk hendelses detektering, AID.

Electronova hadde ansvaret for kapitelene som omhandler AID basert på radar og termiske kameraer, samt gi innspill til resterende løsninger.