Esso On the run

Oppdragsgiver

Coteba Norway AS

Tidsrom

2002 – 2009

Tjenester

Detaljprosjektering og oppfølgning

Electronova hadde ansvaret for utarbeidelse av konkurransegrunnlag og arbeidstegninger for de elektriske anleggene med oppfølging mot elektroentreprenørene.

De elektriske anleggene omfatter strømforsyning, styring og overvåkning av lysanlegg, bensintekniskeanlegg, bilvaskeanlegg m.m.