Drammensveien 134

Oppdragsgiver

GK-Elektro AS

Tidsrom

2012 – 2016

Tjenester

Detaljprosjektering

tekst HKR