Drammensveien 134

L1010606

Oppdragsgiver

GK-Elektro AS

Tidsrom

2012 – 2016

Tjenester

Detaljprosjektering

tekst HKR